Marketing szeptany

Marketing szeptany, czy też ‚buzz marketing‚, to jedna z form reklamy, która w ostatnim czasie najbardziej zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej ludzi przed zakupem danej usługi lub produktu czyta opinie w internecie lub próbuje się poradzić na branżowych forach internetowych.

Buzz marketing polega na wywołaniu pozytywnych reakcji Państwa potencjalnych klientów na dany produkt lub usługę. Podsuwamy internautom powody do dzielenia się własnymi odczuciami, ułatwiamy wymianę poglądów i dążymy do rozwoju pozytywnej dyskusji o Państwa produkcie lub usłudze.

Oferta w przygotowaniu.